Fundacja Dzieci Niczyje.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

19/11/2011
“Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić” – Antoine de Saint-Exupery z książki “Mały książę” (rozdział XXV) Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest już od 10 lat. Wypada on co roku w dniu 19 listopada.  W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję. Polską