elektrosmog

Elektrosmog STOP! Pomoc E-Protect CaliVita®

27/07/2014
Elektrosmog to określenie stosowane przy omawianiu zanieczyszczenia elektromagnetycznego rozumianego jako występowanie pól elektrycznych i pól magnetycznych różnych częstotliwości. Występowanie tych pól związane jest z jakimkolwiek napięciem czy przepływem prądu w przypadku urządzeń domowych, źródłami są też telekomunikacyjne stacje nadawcze, linie energetyczne etc. Elektrosmog nazywany też smogiem elektromagnetycznym, to nieformalne określenie smogu związanego z emisją sztucznych