Typy osobowości klientów, komunikacja spersonalizowana i psychologia wpływu

11/03/2015
Szkolenie 21 marca 2015 na temat typów osobowości będzie kopalnią wiedzy nie tylko o samym sobie i swoim charakterze, ale również o innych osobach z którymi współpracujesz, jak również spotykasz się codziennie i żyjesz w jednym domu. Bez tej wiedzy właściwe postępowanie, zjednywanie sobie ludzi, budowanie przyjaźni i współpraca z ludźmi, wydaja się być prawie