Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

“Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić” – Antoine de Saint-Exupery z książki “Mały książę” (rozdział XXV)

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest już od 10 lat. Wypada on co roku w dniu 19 listopada.  W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję. Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci to moment refleksji nad skutecznością ochrony dzieci w Polsce. Jak wynika ze statystyk – spada świadomość szanowania dzieci jako godnego tego miana człowieka. W latach 2003-2010 w naszym kraju ponad 4-krotnie wzrosła liczba dzieci poszkodowanych przestępstwami seksualnymi i przemocą tzn. dzieci przesłuchiwanych w charakterze świadków w swoich sprawach.  O ile przypadkach nie wiemy?
Ile dzieci wciąż cierpi w ukryciu domowych ścian?

Ważna jest świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, a także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy. Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa – to zadanie dla nas wszystkich. Organizacje społeczne – w tym Fundacja Dzieci Niczyje ( istnieje od 1991 roku) – zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci liczą na to, że będzie to priorytet dla utworzonego nowego rządu RP

Warto zastanowić się nad tym, co może stać się z dzieckiem bitym, jakim ono może się stać człowiekiem?

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.
Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.
Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.
— Ronald Russell

 

“Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. ( Acz niewielu z nich pamięta o tym)”.
Antoine de Saint-Exupery z książki “Mały książę” (wstęp)

“Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”
Antoine de Saint-Exupery z książki “Mały książę” (rozdział XVII)

“Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci są zmęczone wiecznym udzielaniem im wyjaśnień”.
Antoine de Saint-Exupery z książki “Mały książę” (rozdział I)

Piosenka Małego Księcia dla Róży >>

 

„Człowiek rozwija się do trzeciego roku życia, a potem już tylko rośnie”. I
“Jakkolwiek psychologia uznaje, że rozwój trwa przez całe życie, to jednak w tym powiedzeniu tkwi ziarenko prawdy. I o to ziarenko chodzi, gdy mówimy o wczesnej pro­filaktyce przeciwko agresji”.  
–  prof. dr hab. Irena Obuchowska Kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka UAM