+48 509 970 880
office@renatazarzycka.online

Sekrety naszych rozmów : SŁOWA KLUCZE

"Czas na zmiany"

Sekrety naszych rozmów : SŁOWA KLUCZE

Rozmowa w naszym życiu odgrywa podstawową rolę, gdyż pozwala nam na komunikację między sobą. Czasem słyszymy jedno a często tak na prawdę chodzi o coś zupełnie innego. Słowa jako myśli przekazywane nam “miedzy wierszami”, są najbardziej szczerym przekazem – jeśli potrafimy je wychwycić – przekazem nie zawsze jednak zgodnym z zamierzeniem naszego rozmówcy…!

Biblijny cytat „Na początku było słowo” zna pewnie każdy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, ile magii ów zwrot odsłania. Słowo ma niezwykłą moc – moc niejednokrotnie sprawczą.  Słowo posiada nieskończenie wiele odniesień  – możemy je rozumieć na wielu różnych płaszczyznach. Stąd znaczenie każdego słowa jest ukrytym wielowymiarowym komunikatem.

Symbol ze swej natury jest również wieloznaczny i rozumiany wielorako. Skoro przyjmiemy, że słowo jest symbolem, jako konsekwencję tego rozumowania przyjmiemy wieloznaczność każdego wypowiadanego lub pisanego słowa. Zatem wynika z tego, iż każde słowo naszego rozmówcy, może byc słyszane na wiele sposób, stąd może mieć wiele znaczeń i kojarzyć nam się wielorako. Każdy z nas może mieć nieco inne wyobrażenie na jego temat. Dla każdego może symbolizować coś innego w odczuciach, nastroju czy wyobraźni.

Przeważnie informację werbalną w trakcie rozmowy (również na forum) przyjmujemy w sposób jednowymiarowy – nie przestrzenny czyli wielowymiarowy. Bierze się to stąd, że człowiek nie potrafi myśleć świadomie równocześnie o kilku różnych sprawach – nasz sposób myślenia jest liniowy – tak jakbyśmy np. zapisywali zdanie po zdaniu w książce. Kolejną myśl możemy zacząć po skończeniu poprzedniej. Ci którzy myślą, że jest inaczej, gdyż potrafią myśleć o kilku sprawach na raz, faktycznie potrafią jedynie szybko przeskakiwać świadomie z tematu w temat, często równie szybko zapominając, o czym właśnie przed chwilą mówili. Natomiast brak logicznej spójności między wypowiadanymi zdaniami daje nam ostateczny obraz niespójności myślenia naszego rozmówcy.

Z reguły liniowość naszego myślenia utrudnia nam przyjmowanie w sposób świadomy wielu istotnych informacji, gdyż wybieramy zwykle informację najważniejszą z punktu widzenia naszego rozmówcy – odbiorcy. To zaledwie „czubek góry lodowej” w rozmowie i uzyskaniu z niej cennych informacji o naszym rozmówcy np. Kliencie bądź przyszłym liderze MLM – informacji, których często on nam nie mówi z różnych względów.

Dzięki analizie wypowiedzi możemy poznać prawdziwe powody, dla których ktoś chce lub nie chce zakupić nasz produkt lub podjąć z nami współpracę. Z reguły pierwszy podawany powód (jak też wymówka) nie jest prawdziwy. Czasami zdarza się, iż nasza intuicja informuje nas o istnieniu dodatkowych przesłań w wypowiedzi rozmówcy, które nas mogą niepokoić, wprowadzać w kompleksy, rozśmieszać, możemy mieć do nich zastrzeżenia lub inne odczucia. W takim wypadku, nasze odczuwanie w przeciwieństwie do liniowego formułowania zdań, jest wielowymiarowe i jednoczesne. W takim układzie, odczuwamy w sposób całkowity kierowane do nas zdania, jednak zwykle możemy wybrać tylko jedną ścieżkę interpretacji, z uwagi na liniowość naszego myślenia. Możemy pogłębiać interpretację wypowiedzi naszego rozmówcy poprzez poszerzenie jej o ukryte przenośnie usłyszanych informacji. Można to porównać do słuchania muzyki monofonicznej, a od pewnego momentu świadomie zaczynamy słyszeć bardziej stereo.

Zajmijmy się słowem-symbolem “zapach”. Temat ten zapewne będzie bliższy osobom, które mają wiele do czynienia z perfumami. Kiedy nasza rozmówczyni np. klientka będzie mówiła o swoim zapachu perfum bądź wody kolońskiej, w tle jej wypowiedzi wprawny słuchacz dosłyszy element wabienia mężczyzn. Kobieta mimowolnie i podświadomie wyobrazi sobie klimat, w jakim pragnęłaby zaimponować mężczyźnie, podkreślając tym samym i mimowolnie te cechy u siebie, które jej zdaniem są niewidoczne lub ich brakuje. W interpretowaniu wypowiedzi, często kierujemy się zasadą przeciwieństwa. Jeden z psychologów analizy osobowości interpretuje to w ten sposób:

“Kobieta delikatna będzie starała się dobrać nieco ostrzejszy zapach, aby podkreślić swoją zdolność do bardziej zdecydowanego działania. Słodkie, delikatne zapachy głównie preferują panie bardziej zdecydowane, pragnące zwrócić uwagę na fakt, że stać je na zachowanie bardziej nieśmiałe.”

Kiedy kobiety poszukują wód toaletowych dla mężczyzn i wypowiadają się o tym jaki rodzaj zapachu preferują, wypowiedź taką możemy traktować jak bezpośredni opis cech charakteru idealnego partnera. Analogicznie – Panowie opowiadając o preferowanych zapachach perfum, mimowolnie poinformują rozmówcę o swoich preferencjach względem partnerki.
Warto wiedzieć, że każdy z nas opisując poszukiwany zapach dla siebie, opisuje zarazem pragnienie, aby za taką właśnie osobę uchodzić.

Wypowiadając różne słowa, pisząc np. to, że chcemy mieć pieniądze, wolny czas (mieć wolność), pomagać ludziom czy być skromnym lub życzymy komuś zdrowia bądź miłości – faktycznie mówimy o swoich pragnieniach, o tym czego najbardziej nam brakuje i jest to dla nas ważne. Istotnym elementem w analizie wypowiedzi jest fakt, iż każdy z nas mówi zwykle o swoich problemach i tematach, które go interesują mimo, iż nie musi koniecznie wyrażać tego dosłownie w zdaniach. Przykładowo, kibica lokalnej drużyny nie interesują sukcesy innej drużyny chyba, że ma dojść do konfrontacji sportowej między dwoma klubami. Wtedy znaczenie drużyny przeciwnika drastycznie rośnie, co nie oznacza uświadomienia sobie podobieństwa, ale raczej polega na znalezieniu wszelkich różnic między zespołami i wymieniania punktów, w których drużyna przeciwna będzie wg. kibica “gorsza”. Tym czasem “lepsza” czy “gorsza” jest tylko synonimem większej lub mniejszej przydatności użytkowej takiej drużyny lub przedmiotu lub wrażeń estetycznych dla nas. To będzie tylko nasza subiektywna ocena. Ktoś inny może mieć zupełnie odmienne zdanie i będzie miał swoją rację. Podobne dyskusje często znajdujemy “pomiędzy wierszami” na forum, rozważania która firma jest ,,lepsza” a która “gorsza”, czy też który system pracy jest ,,lepszy” a który nie. Jednym z wniosków, który w tym momencie się nasuwa jest brak zrozumienia dla racji innych. Przejawiają go raczej jednostki “zamknięte” na słuchanie ludzi. Jest tylko jedna racja, którą ciągną na swoją stronę – czasem przy pomocy kilku lojalnych liderów.

Tego typu wartościowanie na “dobre” i “złe” jest jednym z podstawowych sposobów, według którego specjalista od analizy wypowiedzi np. coach, trener, psychoterapeuta, psycholog czy wytrawny Lider MLM, może redukować przymiotniki do symboli, aby lepiej poznać swojego klienta, pacjenta, ucznia, przyszłego Lidera i skuteczniej mu pomagać. Jeśli zrozumiemy powyższe relacje i przyjmiemy do wiadomości w.w wnioski, wtedy staje się dla nas bardziej jasny sens funkcjonowania naszego życia towarzyskiego i zawodowego np. świadomość wykorzystania informacji w pracy z Klientem i Liderami w MLM oraz dla naszego wspólnego dobra – interesu.  Jeden z psychologów uważa, iż:

,,Opowiadając w towarzystwie historię życia innych ludzi, głównie opowiadamy nasz problem i staramy się w ten sposób odreagować. (…) Często jest to osąd moralny w formie plotki, sugerujący na przykład nieuczciwy sposób dojścia do majątku. Zainicjuje taką rozmowę głównie człowiek, mający kłopoty ze zdobyciem swobody finansowej, zapewne pocieszając się w ten sposób, że jest jednak trochę lepszy, choć biedny.”

Starsze osoby lub rówieśnicy, obmawiają innych ludzi o nieco swobodniejszym wyglądzie lub nastawieniu obyczajowym do życia. Niektóre kobiety z prawdziwą pasją potrafią debatować o “gorszych” lub “skąpych” ciuchach, ,,wyfiokowanej” fryzurze, “złym” wychowywaniu dzieci bądź o rozwiązłej moralności swojej koleżanki. Mężczyźni debatują często o podejrzanie szybkiej karierze kolegi czy też nie podoba im się jego postura – jest np. zbyt otyły lub rozrzutny i wg. nich “głupi”, bo kupuje drogi samochód z salonu, zamiast tańszy z komisu. Spotkaliście, a może nawet znacie takie osoby?

Audiobook coaching biznesu MLM cz3W coachingowej analizie wypowiedzi, tłumaczymy to faktem, iż wszyscy Ci ludzie nieświadomie opowiadają nam w ten sposób o swoich pragnieniach, których nie mają odwagi lub możliwości zrealizować. Chyba coś w tym jest kiedy przeczytamy wypowiedzi na forum m.in.: “nie potrzebuję twojego zaproszenia”…”nie chce być uczestnikiem tego spotkania”, „nie jesteś dla mnie autorytetem”. Tłumaczą oni powyższe zachowania ludzi w ten sposób: “…pałają niechęcią do tych, którzy im udowadniają czynem, że jednak jest to możliwe” np. odnoszenie sukcesów czy bycie zadowolonym z życia, pozytywnym i szczęśliwym człowiekiem.

Ludzie obdarzeni intuicją wychwytują natychmiast te sprzeczności. W takich przypadkach symbolizm tworzonych przez nas obrazów, jest jakby spontaniczną projekcją naszej podświadomości i nie potrafi mijać się z prawdą. Dzięki takiej umiejętności możemy w rozmowie otrzymać znacznie więcej informacji o naszym rozmówcy (klient, Lider), niż jest nam on sam to w stanie świadomie przekazać. Jako konsekwencje takiego rozumowania musimy przyjąć wieloznaczność każdego słowa – symbolu, a dosłowność wypowiedzi jest tylko formą umowną – może być różnie przez nas interpretowana. Psycholog przeważnie interpretuje je na trzech płaszczyznach: libido, życie, przyszłość – to zabawa słowna. To “wyższa szkoła jazdy” opisana w książce czytanej pt.: „SEKRETNE SŁOWA KLUCZE” Renatę Zarzycką-Bienias, coacha, mediatora, negocjatora, trener i terapeutę, pod względem wypowiedzi i stosowania parafrazy oraz techniki zadawania pytań, modulacji brzenia wypowiadanych słów, metafory, interpersonalnej komunikacji transformującej i terapeutę.

Ciekawą książkę pt.  “Słowa klucze”, napisał francuski socjolog i filozof kultury, jeden z najbardziej oryginalnych krytyków globalizacji, obdarzony apokaliptyczną wyobraźnią i rozpoznawalnym stylem Jean Baudrillard (1929 – 2007). ainteresowany społeczeństwem postindustrialnym i kulturowymi skutkami rozwoju technik rzeczywistości wirtualnej, autor teorii symulakrów. Słowa klucze to książka wyjątkowa w dorobku autora Wymiany symbolicznej i śmierci, rodzaj autokomentarza, w którym Baudrillard przystępnie objaśnia najważniejsze pojęcia powracające w jego pisarstwie.

“Słowa  niosą i rodzą idee o wiele częściej, niż idee – słowa”
Jean Baudrillard, autor książki “Słowa klucze”

Pragnę w tym miejscu dodać, iż analiza to forma interpretacji, która poprzez rozbiór na mniejsze składniki ma na celu pomóc nam w zrozumieniu danego zagadnienia bądź np. osobowości człowieka, co on do nas mówi i na jakich płaszczyznach możemy interpretować to, co do nas mówi. Warunek jest jeden – trzeba umieć słuchać a jeszcze bardziej usłyszeć. Podczas analizy nie oceniamy czy coś jest dobre czy złe, czy ładne czy brzydkie, czy ktoś jest biały czy czarny i który kolor jest ładniejszy. Stąd warto uważać, aby nasza interpretacja była w pełni obiektywna i nie podlegała stronniczości bądź subiektywnym emocjom i ocenom. Zatem interpretacja osobowości poprzez analizę ma zupełnie inne cele niż ocenianie – krytyka pozytywna bądź negatywna. Analiza ma nam pomagać w lepszym zrozumieniu otaczającego nas świata, a przede wszystkim ludzi i samego siebie, aby nie brać wiele do siebie i nie cierpieć z tego powodu, aby rozumieć, że to nie my mamy problem w głowie, lecz druga osoba, która nas obraża, krzyczy na nas, atakuje nas, narzeka.
Coachingowe techniki analizy wypowiedzi mają na celu pomoc w poprawie komunikacji międzyludzkiej. W tym miejscu muszę dodać, iż kiedyś przejmowało się w psychologii,  że analizowane słowa-klucze to zaledwie 7%  analizowanej informacji o nas bądź naszym rozmówcy. Dziś wiemy, ze jest to mylnie wprowadzona informacja  i zupełnie błędna. To również tłumaczę w swoich książkach czytanych Biznes relacji MLM cz.1 i cz2.

audioobook BIZNES RELACJI MLM - 640

Całość analizy dotyczy również języka niewerbalnego, a to aż 93% informacji o nas bądź o kimś obserwowanym. Osoba ta nie musi nam nic o sobie mówić, abyśmy mogli wiele się o niej dowiedzieć. Podobnie przedstawiają to zganienie moje ulubione telewizyjne  seriale:  MAGIA KŁAMSTA i MENTALISTA.
Znajomość tych zagadnień psychologicznych jest szczególnie  przydatna w branży MLM i tam, gdzie mamy do czynienia bezpośrednio z ludźmi (biuro, szkoła, uczelnia)  bądź z Klientami. Wiedza na ten temat jest  obszerna, wymaga wielu szkoleń, przeprowadzonych ćwiczeń i praktyki.

Wiemy już, iż mowa jest to zdolność porozumiewania się ze sobą i warto z niej korzystać – jest tak cenna jak szlachetny metal srebro. Milczenie czyli wyciszenie się ma również ogromną wartość w codziennym życiu. Dzięki niemu człowiek może usłyszeć sam siebie – to co ma w sercu, a także dokładniej usłyszeć i lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Warto zastanowić się, po co mamy dwoje uszu i tylko jedne usta?

W tym miejscu szczególnej wartości nabiera stara myśl filozoficzna:
MOWA JEST SREBREM, A MILCZENIE ZŁOTEM

 

11 komentarzy

 1. Anna pisze:

  Ciężki temat…czasami taka analiza sama się nasuwa gdy rozmówca jest “wrażliwcem” lub gdy jest bardzo sfrustrowany ale są i tacy gdzie człowiek bez szkoleń i wiedzy nie jest w stanie doszukać się “podtekstów”. Przekonałam się, że są osoby u których dopiero z czasem jesteśmy w stanie zauważyć sygnały podprogowe czy to ich “zatwardziałość” czy wrodzony talent?!

 2. Aniu… żaden temat nie jest ciężki, ani tabu, jeśli ma się w sobie wrażliwość szybkiego myślenia i reagowanie na wypowiadane słowa, które jak rozumiem znajdują się jako podteksty, aby rozwinąć ich znaczenie…
  jest to związane z dziedziną parapsychologii, nad świadomości i podświadomości… Każdy człowiek ma w sobie talent wrodzony ale jego świadomość i intelekt są bardzo zróżnicowane… musimy uzmysłowić sobie, że dawniej nie było szkół a jednak ludzie rodzili się filozofami, naukowcami i nauczycielami… byli to wyjątkowo zdolni ludzie – myśliciele…wszystkie ręcznie pisane pamiętniki i książki, które potrafią nauczyć, były pisane przez tego typu ludzi i przekazywane z pokolenia na pokolenie…w obecnych czasach większość ludzi uczy się od nich…również doświadczenie życiowe zdobywa się i uczy na własnych błędach… wiem… o wiele łatwiej idzie się przez życie podpatrując innych, czytając książki, dyskutując na dany temat…
  ale jest taka mniejszość, że samemu dochodzi do celu jaki sobie wytyczył lub wymarzył…

  • betty pisze:

   Dlaczego “nad świadomość ” pisze Pan osobno, a “podświadomość razem” ? Czy tu też stosujecie te swoje podprogowe informacje? Czy wszystkich ludzi kategoryzujecie jak towar, przypadek? Z mojej wypowiedzi wg Was jaki problem=kompleks wynika???

   • Dziękuję za zwrócenie uwagi na te nieścisłość. faktycznie powinno być razem i już poprawiam. Dziękuję za dostrzeżenie i przekazanie informacji o błędzie. Co do kompleksów, to każdy je ma, jeden mniejsze, drugi wyolbrzymione. To zależy jednak tylko od nas samych czy mamy silna osobowość, czy damy sobie wcisnąć różne krytyczne uwagi, zapadające głęboko w serce i umysł. Czasami w dzieciństwie słyszymy – nie masz słuchu, nie wyj tak … i wtedy może być tak, że nigdy więcej nie odważmy się zaśpiewać głośno. Często bywało, że w szkole Pani przy tablicy coś dla nas powiedziała np. jesteś do niczego z matematyki, nigdy nie pojmiesz tego…. Wtedy możemy stworzyć w umyśle solidną blokadę – wtedy nawet pojęcie prostego materiału, będzie nie do przeskoczenia. Kompleksy nie są kategoryzowaniem kogokolwiek jak towar czy przypadek, lecz wiedza ta potrzebna jest coachom, terapeutom i psychologom, aby ludziom pomóc, aby ich wzmocnić, aby uwierzyli w siebie, że potrafią, że mogą i jeśli chcą – mogą sobie nawet zaśpiewać. Dobry coach, trener, terapeuta, psycholog, pomaga ludziom zrozumieć, że to nie jest ich problem, lecz osoba, która ich chce upokorzyć, obrazić, wyśmiać, aby sama poczuła się z tym lepiej, kosztem innych. Jeśli taki był również Pani cel – to można mówić o kompleksach i urazach gdzieś wewnątrz, co jest do przepracowania w sobie. Jeśli napisała Pani z dobrego serca i serdeczności – to nie ma to nic wspólnego z kompleksami. Czyż nikt nie popełnia nigdy błędów. Nie myli się tylko ten, co w życiu nic nie robi. ;)
    Wiele razy proszę, aby zwrócić na nie uwagę. jeśli takie przejęzyczenia i błędy znajdą się w tekście. Jeszcze raz dziękuje za odwagę napisania o nich i pozdrawiam :)

    P.S. Przyznam, że sprawdzałam w tekście, ale takich błędów nie znalazłam, tym bardziej trochę mnie to zdziwiło, ponieważ tekst ten było drukowany w magazynie Network Magazyn kilka lat temu/ Być może chodziło Pani o wypowiedzi poniżej, gdzie faktycznie jest napisane oddzielnie “nadświadmość”?
    Bedę wdzięczna za dokładne wskazanie miejsca w tekście. Dziękuję.

 3. […] W psychologii analizowane słowa to zaledwie 7%  analizowanej informacji o nas, naszym rozmówcy lub o jakiejś sprawie. Sygnały werbalne są w trakcie komunikowania uzupełniane przez mowę ciała. Odbiorca weryfikuje informacje przekazywane przez nadawcę na podstawie tego, w jaki sposób on, np. siedzi, jakie wykonuje gesty i co odzwierciedla jego mimika. Więcej szczegółów na temat słów-kluczy w artykule SŁOWA – KLUCZE >> […]

 4. […] tematu „Sekrety naszych rozmów: SŁOWA-KLUCZE”, dodajemy teraz dodatkowe informacje związane z cechami dźwięków wypowiadanych słów. Może to […]

 5. […] O tym moja mama mówiła mi od wielu lat po to, abym potrafił sobie radzić z niekulturalnymi i agresywnymi kolegami w szkole. Wiedza ta przydaje się każdemu, aby nie brać sobie do serca przykrych i raniących nas docinków od rówieśników czy od znajomych (w realu, często też na forach, na nk.pl lub Facebooku). To najczęściej Ci, którzy dużo gadają -krytykują i mało robią lub wypowiadają się na konkretny temat. Czasem zastraszają, zaczepiają innych i mają najwięcej problemów sami ze sobą a czasem ze swoją rodziną… Szczegóły na ten temat znajdziesz też w artykule mojej mamy z zakresu psychologicznej Nieinwazyjnej Analizy Osobowości pt. Sekrety naszych rozmów SŁOWA – KLUCZE >> […]

 6. Bardzo wyczerpujacy artykuł.Myślę, że intuicja to niezwykle istotna “funkcja” naszego mózgu. Jest ona przydatna w życiu osobistym, w codziennych relacjach ze znajomymi jak i w pracy, biznesie , zwłaszcza w MLM.

 7. Renatko, po ostatnim szkoleniu jeszcze raz przeczytam książkę Dariusza Tarczyńskiego Słowa klucze. Teraz może jeszcze lepiej ją zrozumię. Nie ukrywam, że to temat rzeka i w tym temacie można się bardzo dużo dowiedzieć. Pozdrowienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.